Top
  • 全家商場

招商資訊

  • 若 貴單位有百坪以上的賣場空間,希望全家商場著手規劃經營與管理,歡迎    您來信至 服務信箱
  • 若 貴公司計畫於商場內設立專櫃分店,歡迎您與我們聯繫
             (02)2523-9588 分機6875           宋先生 rice@family.com.tw
             (02)2523-9588 分機6874           吳小姐 alicewu@family.com.tw
X